Werknemers helpen aan zichzelf te werken


Nieuw personeel aannemen is minder spannend voor bedrijven als ze gebruik maken van T.W.I.. Training within company kan net nieuw aangenomen krachten trainen in de bedrijfsprocessen. Dit is handig voor de eigenaar omdat die dan de garantie krijgt dat werknemers meteen vlekkeloos de processen kunnen uitvoeren, waardoor de prestaties overeenkomen met het verwachtingspatroon van deze eigenaar. Het is nu eenmaal lastig in te schatten bij de sollicitatie of de werknemer over de juiste skills beschikt om zonder verdere introductie te kunnen starten. Zeker wanneer de processen die op de zaak uitgevoerd worden typerend zijn voor het bedrijf en in andere bedrijven en opleidingen niet aangeleerd worden. 

Het T.W.I. proces starten in jouw bedrijf 

Wellicht is er niemand in het bedrijf die goed in staat is nieuwe krachten in te werken of nieuwe machines aan het personeel uit te leggen. Dan is aankloppen bij een TWI-company een logische stap om te zetten. Deze onderneming is erop gericht om één van jouw mensen bekend te maken met een goede werkwijze die samen met jou ontwikkeld is, zodat deze aansluit op de kwaliteiten van de personeelsleden. Daarnaast is deze training er dan opgericht dat de werknemer wat hij geleerd heeft weer door kan geven aan de rest van het personeel in jouw bedrijf. Als een lopend vuurtje gaat de training dan door het bedrijf. Iedereen die de cursus heeft gehad kan hem dan ook zelf geven. 

Het grote voordeel van de cursus 

Op deze manier personeel inwerken heeft als grote voordeel dat op den duur iedereen op dezelfde manier werkt. Het zal niet meer uitmaken wie een bepaald proces uitvoert, want de uitkomst is altijd grotendeels hetzelfde. Dit maakt dat de productiviteit van een ieder makkelijk in te schatten is en aan de hand hiervan planningen en begrotingen gemaakt kunnen worden. Dit werkt in het voordeel van de bedrijfsleider die beter alles kan inschatten.